PERCEPTIONS
SHENG PENGHUI, FENG ZHENGQUAN, SONG GUIYU, LUO XIANGKE
7 July 2016 - 30 August 2016